Onze missie

WAT IS ONS DOEL

Onze Pedagogische visie is gebaseerd op een aantal belangrijke hoofdlijnen;

Wij vinden dat ieder kind uniek is met eigen waarden en normen. Ons uitgangspunt is dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden. Het is dus dan ook onze taak en verantwoordelijkheid om kinderen daartoe de ruimte te geven. Het is belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Een kind moet bekend zijn met zijn plaats en begeleider. Vaste gezichten zijn dus hierdoor heel belangrijk.

Elke kind heeft recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Hoewel je soms een bepaald gedrag moet verbieden is het wel belangrijk dat gevoelens van een kind serieus genomen moeten worden. Wij keuren agressief gedrag af voor kinderen, maar ook voor alle volwassenen waar het kind mee te maken krijgt.

NEEM CONTACT OP

Wij vinden onder andere heel belangrijk dat:

  • kinderen leren zich aan regels en afspraken houden
  • respect hebben voor anderen
  • beleefd zijn (dank je wel zeggen
  • samen delen en spelen
  • eerlijk zijn en elkaar geen pijn doen
  • op je beurt wachten en je zelf inleven in andere
  • zuinig en netjes omgaan met andermans spullen
  • elkaar helpen en troosten

Buiten waarden en normen, zijn de basisbehoeften van een kind heel belangrijk. Dan praten we dus over slaap, rust, voeding, en aandacht. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk aan deze behoefte te voldoen.