We zijn er om jou te helpen

Wij werken met vaste pedagogische medewerkers. Echter wordt hiervan afgeweken bij ziekte of vakantie. Maar er is te allen tijde een vast pedagogische medewerker aanwezig op de groep die de kinderen en ouders kent. Uw kinderen worden opgevangen door professioneel en enthousiast personeel met jaren lange ervaring. Net als u willen wij alleen het beste voor uw kind! Ook hebben wij stagiaires en eventueel groepshulp medewerker in dienst.

Alle kinderen op het kinderdagverblijf Pepee Kids horen nu bij een vaste stamgroep, met een enthousiast team van bekende pedagogisch medewerkers. Uw kind hoort bij een groep met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Horizontale stamgroepen hebben uit kwalitatief oogpunt veel voordelen voor uw kind. Er kunnen veel verschillende en gerichte activiteiten aangeboden worden, de kwaliteit van het contact tussen kinderen is hoog en de inrichting van de ruimte is helemaal aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind.

Onze kinderdagverblijf bestaat uit één baby/dreumesgroep, en twee peutergroepen. In sommige situaties is het nodig om hierop een uitzondering te maken, bijvoorbeeld aan het begin en/of einde van de opvang dag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn. De groepen worden dan samengevoegd. Ook tijdens vakantiedagen of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen worden samengevoegd. Hierbij volgen we altijd de beroepskracht-kind-ratio uit de Wet Kinderopvang. Door het samenvoegen van groepen kunnen we tevens voorkomen we dat er een onbekende pedagogisch medewerker op de groep wordt ingezet. Ouders tekenen hiervoor een toestemming verklaring.

Meer informatie