Inschrijfformulier Pepee Kids

1. Gegevens kind

2. Gegevens ouder

In verband met uw fiscale vergoeding vraagt de Belastingdienst aan ons de volgende gegevens:

3. KDV Dagdelen

Van 7.30 tot 13.00 uur en/ of van 13.00 tot 18.30 uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Overige voorwaarden

De opzegtermijn is 1maandag
Er is geen verrekening of teruggaag van niet gebruikte uren mogelijk.

Kinderopvang Pepee kids maakt gebruikt van uw e-mailadres voor het verzenden van mededelingen, nieuwsbrieven en documenten die betrekking hebben op de administratie van de kinderopvang van uw kind(eren) en andere relevante mededelingen. Uw gegevens en e-mailadres worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bij wijzigingen van gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen wordt aan de ouders verzocht dit door te geven op de locatie.