Beleid

De kinderdagopvang wil met dit plan laten zien hoe er richting gegeven wordt aan het handelen in het belang van de kinderen. D.m.v. dit plan willen wij o.a.:

  • Ouders een beeld geven van de pedagogische visie en hoe deze doorwerkt in de leefwereld van het kinderdagverblijf , de activiteiten en de benadering van de kinderen.
  • Van professionaliteit getuigen en inzicht geven in de manier waarop gewerkt wordt.
  • Een vertaling geven naar de praktijk in de vorm van een ingebouwd werkplan zodat het voor ( nieuwe) leidsters of stagiaires een leidraad is bij hun dagelijkse werk met kinderen.
  • Afspraken en achtergronden liggen vast.

Beleidsplan

Download hieronder het beleidsplan.

BELEIDSPLAN