Algemene informatie

LEER MEER OVER PEPEE KIDS

Openingstijden:

Kinderdagverblijf Pepee Kids is open van maandag tot en met vrijdag van 05:00 uur tot 18.30 uur.

Wij zijn in 2020 gesloten op volgende dagen;

 • Nieuwsjaarsdag :     woensdag 01 januari 2020
  Goede vrijdag:          vrijdag  10 april 2020
  Tweede paasdag:     maandag  13 april 2020
  Koningsdag    :          maandag  27 april 2020
  Bevrijdingsdag:        dinsdag  05 mei 2020
  Hemelvaart:              donderdag 21 mei 2020
  Pinkstermaandag:    maandag  01 juni 2020
  1 de Kerstdag:           vrijdag  25 december 2020

Intake:

Een goed intake gesprek is tweerichtingsverkeer. Je vertelt niet alleen over de gewoonten en regels op het kinderdagverblijf, maar luistert ook naar de ideeën en verwachtingen van ouders. Tijden de intake wordt de informatie uitgewisseld over de verzorging en opvoeding van uw kind. Alle informatie nemen we op in een formulier. Dit formulier komt in het persoonlijke overdrachtrapport van uw kind. Na de intake is het duidelijk op welke groep wij u kind plaatsen. De vaste groepsleider geeft u informatie over de groep en zijn samenstelling. Tijdens dit gesprek wordt afspraak gemaakt over de wendagen.

Wenbeleid:

Het is voor Pepee Kids heel belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen binnen de locaties en groepen. Op het moment dat je kind voor het eerst bij ons op het kinderdagverblijf komt, nemen we daarom uitgebreid de tijd om samen met jou als ouder/verzorger de gewoontes en bijzonderheden van je kind te bespreken. Het is belangrijk dat het kind vertrouwd raakt met de nieuwe omgeving, een gezonde relatie met de pedagogisch medewerker en de andere kinderen opbouwt. Ook ouders moeten vertrouwd raken met de nieuwe situatie en vertrouwensrelatie opbouwen met de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch aanpak thuis en op het kinderdagverblijf worden op elkaar afgestemd. Wij bespreken de dagindeling en in hoeverre je kind hierin mee kan gaan (dit hangt vooral af van de leeftijd van het kind). In totaal went je kind drie keer, voordat het een hele dag aanwezig zal zijn op ons kinderdagverblijf. De wenperiode duurt in principe één tot twee weken. Als ouder dien je gedurende deze periode beschikbaar te zijn om je kind geleidelijk te laten wennen en eventueel eerder op te halen. Dit wordt ook met de ouder tijdens het intakegesprek afgesproken.

Extra dag en ruilen:

Binnen ons opvang is het mogelijk met overleg de dagen van uw kind te ruilen binnen dezelfde week zolang daar ruimte voor is. Als de groep die dag de max. niet heeft bereikt, kunt u uw kind die dag plaatsen. Mocht u buiten uw contract extra dagje willen nemen, is dit ook mogelijk zolang de groepsgrootte dit toelaat.

KLIK HIERONDER VOOR HET INSPECTIERAPPORT